Jak odstąpić od umowy kredytu gotówkowego, pożyczki gotówkowej ?

tower of coinsKredytobiorcy mają prawo do odstąpienia od umowy kredytu bądź pożyczki. Mają na to minimum 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale ten czas może być wydłużony, jeśli umowa tak stanowi. Odstępujący od umowy nie musi podawać przyczyn rezygnacji, wystarczy, że dostarczy bankowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Kredytobiorca płaci odsetki od pożyczonych pieniędzy. Natomiast odstąpienie od umowy kredytu nie może być nieść za sobą konieczności wniesienia dodatkowej opłaty – bank nie może żądać od kredytobiorcy opłat za odstąpienie od umowy. Na spłatę niepotrzebnie zaciągniętego kredytu konsument ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a bank musi zwrócić kredytobiorcy pobrane od niego koszty (takie jak na przykład składki za ubezpieczenie).

W przypadku, kiedy kredyt został wykorzystany na zakup na przykład sprzętu RTV czy AGD również można odstąpić od umowy kredytu. Kredytobiorca przedstawia bankowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a bank na tej podstawie żąda zwrotu kwoty kredytu od sprzedawcy sprzętu.