Odstąpienie od umowy z deweloperem

mieszkanie2Od kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa deweloperska, która definiuje prawa nabywcy lokalu mieszkalnego. Jednym z takich praw jest prawo odstąpienia od umowy, którą zawarło się z deweloperem.

Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których można odstąpić od umowy, na przykład, kiedy umowa jest niezgodna z ustawą o ochronie praw nabywców lokali i domów bądź jeśli informacje podane w prospekcie informacyjnym są niezgodne z rzeczywistością.

Na decyzję o odstąpieniu od umowy ustawodawca dał 30 dni od daty jej podpisania.

Natomiast w sytuacji kiedy deweloper nie przeniesie na nabywcę własności lokalu w terminie, do którego się zobowiązał. Wówczas, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy należy wyznaczyć deweloperowi 120 dni na sfinalizowanie transakcji. W takich wypadkach może również przysługiwać odszkodowanie za opóźnienie.

W przypadku kiedy deweloper zaproponuje umowę z warunkami gorszymi dla nabywcy od tych określonych w ustawie, to zastosowanie będą miały warunki z ustawy jako korzystniejsze dla nabywcy.

Nowa ustawa daję prawa również deweloperowi. Deweloper może odstąpić od umowy kiedy np. nabywca zalega z płatnościami albo nie stawia się na podpisanie aktu notarialnego czy odbioru mieszkania.