Koszty kredytu mieszkaniowego

mieszkanieNajistotniejszym kosztem kredytu mieszkaniowego są odsetki, które trzeba zapłacić bankowi za to, że pożycza nam pieniądze. Wysokość odsetek zależy od wysokości oprocentowania. Na oprocentowanie kredytu wpływa marża, która jest zyskiem banku. Wysokość marży w danym banku to kwestia indywidualnej polityki banku. Wysokości marż, a co za tym idzie wysokość oprocentowania i odsetek są różne i aby znaleźć najkorzystniejsze warunki należy porównać kilka ofert.

Istotnym kosztem kredytu mieszkaniowego jest prowizja. Koszt ten również jest różny w poszczególnych bankach wynosi najczęściej od 0% do 3% wartości kredytu. Prowizja może być płatna z góry, a może również być doliczona do kredytu mieszkaniowego.

Kolejny koszt kredytu mieszkaniowego stanowią ubezpieczenia.

Zawsze występuje ubezpieczenie pomostowe. Obowiązuje do czasu uzyskania wpisu hipoteki. Dla banku kredytowanie nieruchomości niewpisanej do księgi wieczystej stanowi duże ryzyko. Za ubezpieczenie pomostowe płacisz do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o dokonaniu prawomocnego wpisu hipoteki, wnioskujesz o odpis z księgi wieczystej i składasz go do banku. Bank przestaje wtedy naliczać comiesięczną opłatę lub zwraca opłatę roczną pomniejszoną o miesiące, w których odpisu nie było.

Jeśli zaciągając kredyt, nie masz wkładu własnego lub jest on zbyt mały korzystasz z ubezpieczenia niskiego wkładu. W przypadku kredytów mieszkaniowych przyjmuje się, że kredytobiorca powinien mieć 20%  wkładu własnego. Jeśli go nie ma, brakującą kwotę trzeba ubezpieczyć. Zazwyczaj jest to stawka jednorazowa, płatna przed uruchomieniem kredytu i wynosi od 3,5%  za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.

Banki wymagają też ubezpieczenia nieruchomości od pożaru, zalania i tym podobnych ryzyk. Tu wydatek nie jest znaczący. Niektóre banki idą znacznie dalej i przy okazji działalności kredytowej zarabiają na sprzedawaniu drogich bądź co bądź polis na życie.